Styret i Synnfjell Arrangementer SA
Styrets leder : Syver Øistuen
Nestleder : Arnstein Klemoen
Styremedlemmer : Arne Goplen
Sigbjørn Nydahl
Gunn Bjeglerud Klemoen
Varamedlemmer : Geir Arne Ommelstad
Knut Lium
Hans Einar Bakke
Frode Bjeglerud
Copyright©2019 Synnfjell Arrangementer SA
Web-redaktør/ansvarlig: Syver Øistuen

Webmaster: